עד עכשיו -2,579 הצטרפו לתביעה

אני מאשר/ת צירוף שמי לבג"צ הדורש את חקירת נתניהו בפרשת הצוללות